Nyheder

Så er der åbnet op for tilmeldinger til årets gymnastik sæson 

Generalforsamlingen d. 27/4 er aflyst, nærmere dato følger 

 
Ordinær generalforsamling i Herlufmagle gymnastikforening
 
Mandag d.27. april 2020 i Herlufmagle hallen kl. 19

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsen beretning
4. Regnskab
5. Indkomme forslag
6. Valg:
        på valg er:
        Karina Pagh (modtager genvalg)
        Sisse Andersen (modtager genvalg)
        Nina Olsgaard (modtager ikke genvalg)
        Malene Schimdt (modtager ikke genvalg
        Louise Nielsen (modtager ikke genvalg)
        Dorthe Thrane (ønsker at gå før tid)

7. eventuelt.

Forslag til pkt.5. skal være bestyrelsen i hænde senest 10 april 2020, og kan sendes til Formand Karina Pagh,  Herlufmaglegf@gmail.com